# Úvod k vytváření a editaci SRD stránek

# Pomoci mužeš i ty

Pomoci muže každý