Rámeček pro monstra

<Monster 
  title="Prastarý modrý drak"
  subtitle="Gigantický drak, chaotické zlo"
  armor-class="22 (přirozená zbroj)"
  hit-points="481 (26k20 + 208)"
  speed="8 sáhů, hrabání 8 sáhů, létání 16 sáhů"
  str="29 (+9)"
  dex="10 (+0)"
  con="27 (+8)"
  int="18 (+4)"
  wis="17 (+3)"
  cha="21 (+5)"
  saving-throws="Obr +7, Odl +15, Mdr +10, Cha +12"
  skills="Nenápadnost +7, Vnímání +17"
  damage-immunities="blesková"
  senses="mimozrakové vnímání 12 sáhů, vidění ve tmě 24 sáhů, pasivní Vnímání 27"
  languages="dračí řeč, obecná řeč"
  challenge="23 (50 000 ZK)"
  >
  
**Legendární odolání (3/den).** Neuspěje-li drak v záchranném
hodu, může si místo toho zvolit, že uspěje.
  
###### Akce

**Vícenásobný útok.** Drak může použít své Strašlivé vzezření.
Pak zaútočí třikrát: jednou kousnutím a dvakrát drápy.

**Kousnutí.** Útok na blízko zbraní: +16 k zásahu, dosah 3
sáhy, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 20 (2k10 + 9) plus
bleskové zranění 11 (2k10).

**Drápy.** Útok na blízko zbraní: +16 k zásahu, dosah 2 sáhy, 
jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 16 (2k6 + 9).

**Ocas.** Útok na blízko zbraní: +16 k zásahu, dosah 4 sáhy,
jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 18 (2k8 + 9).

**Strašlivé vzezření.** Každý tvor dle drakovy volby, který je do
24 sáhů od draka a o kterém drak ví, musí uspět v záchranném
hodu na Moudrost se SO 20, jinak se vystraší na 1
minutu. Tvor může zopakovat záchranný hod na konci každého
svého tahu a při úspěchu pro něj účinek skončí. Je-li
tvorův záchranný hod úspěšný nebo pro něj účinek skončí,
bude vůči drakovu Strašlivému vzezření imunní 24 hodin.

**Bleskový dech (obnovení 5 – 6).** Drak vydechne blesk v 24
sáhů dlouhé a 2 sáhy široké dráze. Každý tvor v dráze si
musí hodit záchranný hod na Obratnost se SO 23. Když
tvor neuspěje, utrpí bleskové zranění 88 (16k10), nebo
poloviční zranění při úspěšném záchranném hodu.

###### Legendární akce

Drak může provést 3 legendární akce, přičemž si vybírá
z níže uvedených možností. Najednou je možné použít jen
jednu legendární akci a pouze na konci tahu jiného tvora.
Drak si obnoví utracené legendární akce na začátku svého
tahu.

**Hledání.** Drak si hodí na ověření Moudrosti (Vnímání).

**Ocasní útok.** Drak zaútočí ocasem.

**Útok křídlem (stojí 2 akce).** Drak pleskne svými křídly. Každý
tvor do 3 sáhů od draka musí uspět v záchranném
hodu na Obratnost se SO 24, jinak utrpí drtivé zranění
16 (2k6 + 9) a je sražen k zemi. Drak pak může ještě
letět až poloviční rychlostí letu.

</Monster>
Prastarý modrý drak
Gigantický drak, chaotické zlo
Obranné číslo 22 (přirozená zbroj)
Životy 481 (26k20 + 208)
Rychlost 8 sáhů, hrabání 8 sáhů, létání 16 sáhů
 • SIL 29 (+9)
 • OBR 10 (+0)
 • ODL 27 (+8)
 • INT 18 (+4)
 • MDR 17 (+3)
 • CHA 21 (+5)
Záchranné hody Obr +7, Odl +15, Mdr +10, Cha +12
Dovednosti Nenápadnost +7, Vnímání +17
Imunity vůči zraněním blesková
Smysly mimozrakové vnímání 12 sáhů, vidění ve tmě 24 sáhů, pasivní Vnímání 27
Jazyky dračí řeč, obecná řeč
Nebezpečnost 23 (50 000 ZK)

Legendární odolání (3/den). Neuspěje-li drak v záchranném hodu, může si místo toho zvolit, že uspěje.

Akce

Vícenásobný útok. Drak může použít své Strašlivé vzezření. Pak zaútočí třikrát: jednou kousnutím a dvakrát drápy.

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +16 k zásahu, dosah 3 sáhy, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 20 (2k10 + 9) plus bleskové zranění 11 (2k10).

Drápy. Útok na blízko zbraní: +16 k zásahu, dosah 2 sáhy, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 16 (2k6 + 9).

Ocas. Útok na blízko zbraní: +16 k zásahu, dosah 4 sáhy, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 18 (2k8 + 9).

Strašlivé vzezření. Každý tvor dle drakovy volby, který je do 24 sáhů od draka a o kterém drak ví, musí uspět v záchranném hodu na Moudrost se SO 20, jinak se vystraší na 1 minutu. Tvor může zopakovat záchranný hod na konci každého svého tahu a při úspěchu pro něj účinek skončí. Je-li tvorův záchranný hod úspěšný nebo pro něj účinek skončí, bude vůči drakovu Strašlivému vzezření imunní 24 hodin.

Bleskový dech (obnovení 5 – 6). Drak vydechne blesk v 24 sáhů dlouhé a 2 sáhy široké dráze. Každý tvor v dráze si musí hodit záchranný hod na Obratnost se SO 23. Když tvor neuspěje, utrpí bleskové zranění 88 (16k10), nebo poloviční zranění při úspěšném záchranném hodu.

Legendární akce

Drak může provést 3 legendární akce, přičemž si vybírá z níže uvedených možností. Najednou je možné použít jen jednu legendární akci a pouze na konci tahu jiného tvora. Drak si obnoví utracené legendární akce na začátku svého tahu.

Hledání. Drak si hodí na ověření Moudrosti (Vnímání).

Ocasní útok. Drak zaútočí ocasem.

Útok křídlem (stojí 2 akce). Drak pleskne svými křídly. Každý tvor do 3 sáhů od draka musí uspět v záchranném hodu na Obratnost se SO 24, jinak utrpí drtivé zranění 16 (2k6 + 9) a je sražen k zemi. Drak pak může ještě letět až poloviční rychlostí letu.